اعتراف غافلگیرکننده اکبر عبدی؛ ۲۵ سال اعتیاد داشتم! - شبکه‌ما

  اکبر عبدی در برنامه «چهل تیکه» اعتراف غافلگیرکننده‌ای کرد: 25 سال به تریاک اعتیاد داشتم!  

اعتراف غافلگیرکننده اکبر عبدی؛ ۲۵ سال اعتیاد داشتم!

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

اکبر عبدی در برنامه «چهل تیکه» اعتراف غافلگیرکننده‌ای کرد: 25 سال به تریاک اعتیاد داشتم!