این تصاویر زیبا را ببینید. این پرنده #هما است، - شبکه‌ما

این تصاویر زیبا را ببینید. این پرنده #هما است، همان #پرنده اساطیری که نشان خوشبختی و سعادت است.

این تصاویر زیبا را ببینید. این پرنده #هما است،

دسته بندی ها:
توضیحات:
این تصاویر زیبا را ببینید. این پرنده #هما است، همان #پرنده اساطیری که نشان خوشبختی و سعادت است. هما گونه‌ای از کرکس‌هاست که تغذیه‌ای تخصصی دارد و از استخوان و مغز استخوان تغذیه می‌کند. نحوه تغذیه‌اش را ببینید و لذت ببرید. حیات وحش تجلی قدرت خداوند