مار مامبای ابتدا موش را با زهر خود از پای در میاره و بعد شروع به بلعیدنش میکنه - شبکه‌ما

مار مامبای ابتدا موش را با زهر خود از پای در میاره و بعد شروع به بلعیدنش میکنه حیات وحش تجلی قدرت خداوند

مار مامبای ابتدا موش را با زهر خود از پای در میاره و بعد شروع به بلعیدنش میکنه

دسته بندی ها:
توضیحات:
مار مامبای ابتدا موش را با زهر خود از پای در میاره و بعد شروع به بلعیدنش میکنه حیات وحش تجلی قدرت خداوند