حرکت دسته جمعی پرنده های سار - شبکه‌ما

حرکت دسته جمعی پرنده های سار در این حرکت دسته جمعی هیچ گونه مرکزی برای رهبری پرواز وجود ندارد بلکه هر پرنده مستقل تصمیم میگیرد...

حرکت دسته جمعی پرنده های سار

دسته بندی ها:
توضیحات:
حرکت دسته جمعی پرنده های سار در این حرکت دسته جمعی هیچ گونه مرکزی برای رهبری پرواز وجود ندارد بلکه هر پرنده مستقل تصمیم میگیرد حیات وحش تجلی قدرت خداوند