فرمول تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست - شبکه‌ما

مهندس یاشا باقری:09113269239 مهندس ملیکا گرجی:09027553577 آموزش تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست محصولات سنگ مصنوعی در آزمایشگاههای کنترل کیفیت مورد آزمایش قرار گرفته است و مورد تایید مهندسان...

فرمول تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

توضیحات:

مهندس یاشا باقری:09113269239

مهندس ملیکا گرجی:09027553577

آموزش تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست

محصولات سنگ مصنوعی در آزمایشگاههای کنترل کیفیت مورد آزمایش قرار گرفته است و مورد تایید مهندسان ساختمان می باشد.

کیفیت بالا،سختی ،زیبایی و ثبات رنگ در سنگ مصنوعی ،آن را یک محصول منحصربفرد در صنعت ساختمان ساخته است.