افزایش جمعیت در کره زمین - شبکه‌ما

در زمان رونق کشاورزی حدود 8000 سال پیش از مسیح جمعیت جهان حدود 5 میلیون نفر تخمین زده شده است این مقدار تا سال یک...

افزایش جمعیت در کره زمین

دسته بندی ها:
توضیحات:

در زمان رونق کشاورزی حدود 8000 سال پیش از مسیح جمعیت جهان حدود 5 میلیون نفر تخمین زده شده است این مقدار تا سال یک میلادی به حدود 200 میلیون نفر رسید ( طبقه گفتی بعضی 300 میلیون و بعضی دیگر 500 و حتی 600 میلیون نفر که نشان دهنده اطلاعات کم ما از جمعیت آن دوره می باشد) یعنی نرخ رشد جمعیت زیر 0.05% بوده است. اما ظهور پدیده انقلاب صنعتی به تنهایی رشد جمعیت را بصورت ناگهانی افزایش داد. از ابتدای ظهور انسان تا سال 1800 میلادی طول کشید تا جمعیت جهان به یک میلیارد برسد در صورتی که جمعیت انسان ها در سال 1930 یعنی 130 سال بعد به دو میلیارد رسید و در 30 سال بعد یعنی در سال 1960 جمعیت به 3 میلیارد نفر رسید و بعداز آن رشد جمعیت بشدت زیاد شد به گونه ایی که در حال حاضر در کمتر از هر 12 سال بر جمعیت جهان یک میلیارد نفر افزوده می شود.