دایره های مرموز - شبکه‌ما

تقریبا از سال 1970 به بعد بود که موضوع شکل های دایره ایی زیبا در مزارع  گندم گسترش پیدا کرد.

دایره های مرموز

دسته بندی ها:
توضیحات:

تقریبا از سال 1970 به بعد بود که موضوع شکل های دایره ایی زیبا در مزارع  گندم گسترش پیدا کرد. بسیاری بخاطر اشکال هندسی بسیار دقیق و عجیب منبع ایجاد این شکل ها را بیگانگان فضایی تصور می کردند در صورتی که بعد ها مشخص شد شکل های ایجاد شده توسط انسان های هنرمند  و خلاق ساخته شده که به آنها لقب hoaxer را دادند برای مثال در سال 1991 بود که کارشناسان مجلات و روزنامه های علمی یکی از این اشکال های ایجاد شده در مزرعه گندم را غیرممکن دانستند که توسط انسان ها ایجاد شده باشد اما بلافاصله مشخص شد که دو شخص انگلیس به نام های Bower و Chorley مسول ایجاد آن اشکال بوده اند حال اینبار در مزرعه ی گندمی در آلمان این اشکال ایجاد شده و هزاران علاقه مند را مزرعه ایی در باواریا کشانده است.