ایران من - شبکه‌ما

. . این ویدئو حاصل هوش مصنوعی است ایران من با صدای همایون شجریان را با لب خوانی مصدق، میرزا کوچک خان، ستار خان، ملک...

ایران من

دسته بندی ها:
توضیحات:
. . این ویدئو حاصل هوش مصنوعی است ایران من با صدای همایون شجریان را با لب خوانی مصدق، میرزا کوچک خان، ستار خان، ملک الشهرای بهار، شهید همت، شهید چمران، سیمین دانشور، تختی و ... ببینید و بشنوید