چشمه ای در میانچال - شبکه‌ما

 ظلم است بعضی قصه‌ها در سینه تاریخ بخشکند‼️ ⭕️ این مستند نشون می‌ده که مسجد میانچال اینقدر جلوتر از زمان خودش داره فکر می‌کنه و در...

چشمه ای در میانچال

دسته بندی ها:
توضیحات:

 ظلم است بعضی قصه‌ها در سینه تاریخ بخشکند‼️

⭕️ این مستند نشون می‌ده که مسجد میانچال اینقدر جلوتر از زمان خودش داره فکر می‌کنه و در اختیار بچه‌ها گذاشته شده که آینده خودشون رو توی این مکان بسازن ...