درگیری گروهای مختلف در لیبی - شبکه‌ما

 کشور لیبی پس از برکناری معمر قذافی همچنان شاهد درگیری های خونین میان گروههای مسلح در دو شهر طرابلس و بنغازی است.

درگیری گروهای مختلف در لیبی

دسته بندی ها:
توضیحات:

 کشور لیبی پس از برکناری معمر قذافی همچنان شاهد درگیری های خونین میان گروههای مسلح در دو شهر طرابلس و بنغازی است. مقامات این کشور شرایط  فعلی لیبی را “خطرناک” توصیف کرده اند و درپی خشونتهای ایجاد شده بیش از ۲۰۰ تن کشته و نزدیک ۹۰۰ نفر مجروح شده اند. خشونت ها به حدی رسیده که اکثر کشورهای غربی دیپلمات های خود را از این کشور خارج کرده اند. گروههای مخالف دولت معمر قذافی که سه سال پیش وی را از قدرت ساقط کردند تا به امروز بر سر تقسیم حاکمیت در طرابلس به تفاهم نرسیده اند. گفته می شود روزانه بین 5 تا 6 هزار نفر از مردم لیبی خاک این کشور را ترک میکنند.