کتاب تخته نرد - شبکه‌ما

افسانه ایست در شاهنامه که هندوان به ایران آمده و از آنان می‌خواهند که باج و خراج را نپردازند مگر این که ایرانیان رموز بازی...

کتاب تخته نرد

دسته بندی ها:
توضیحات:

افسانه ایست در شاهنامه که هندوان به ایران آمده و از آنان می‌خواهند که باج و خراج را نپردازند مگر این که ایرانیان رموز بازی شطرنج را دریابند. 
گفته اند بزرگمهر حکیم در زمانی اندک راز و رمز آن را درمی یابد و در عوض از آنها می خواهد که هندوان راز و رمز بازی تخته نرد را دریابند و اگر در نیابند باید خراجی دو چندان بپردازندو هندوان پس از مدت طولانی راز و رمز آن را درنیافته و از حکیم می خواهند تا شگفتی بازی نرد را به آنان بگوید.
آنچه حکیم از آن پرده برمی دارد چنین است: "آنچه شما در راز و رمز آن در نیافته اید همانا بخت و اقبال است که ما ایرانیان به آن شانس می گوییم و آن بخشی از مسائل جهان است که در دست من و شما نیست." 
این گونه خردمندی ایرانیان بر هندوان آشکار گشته و تن به خراجی دو چندان می دهند. (برداشتی آزاد از داستان-پیمان پورشکیبائی ).
در این کتاب تاریخ تخته نرد و بسیاری از راز و رمزهای این بازی زیبا و شورآفرین را از پژوهش درست دکتر ابولقاسم تفضلی خواهید خواند و برای تهیه این کتاب که چندسالی است تجدید چاپ شده به انتشارات عطایی مراجعه کنید.
با گرزمان، با هنر باشید!
با گروه فرهنگی گرزمان در سایت اینستاگرام و تلگرام همراه باشید:
Telegram :
https://t.me/garozman

instagram:
https://instagram.com/garozman1398

site:
https://garozman.ir