آیا در گوگل ادوردز، می‌توانیم مبلغ پرداختی رقبا را ببینیم؟ - شبکه‌ما

آیا در گوگل ادوردز، می‌توانیم مبلغ پرداختی رقبا را ببینیم؟ خیر، نمی‌توان در گوگل ادوردز مبلغ پرداختی رقبا را مشاهده کرد.

آیا در گوگل ادوردز، می‌توانیم مبلغ پرداختی رقبا را ببینیم؟

توضیحات:

آیا در گوگل ادوردز، می‌توانیم مبلغ پرداختی رقبا را ببینیم؟

خیر، نمی‌توان در گوگل ادوردز مبلغ پرداختی رقبا را مشاهده کرد.

ولی مقدار average (میانگین) که به شما نشان می‌دهد، بالاترین مبلغ پرداختی رقیبان شما است.

مثلاً اگر  average (میانگین) طراحی سایت 1.6 دلار هست، این ماکزیمم پرداخت نیست، بلکه این average (میانگین) پرداخت است.

شما باید مبلغ خود را، بالاتراز مقدار average قرار دهید.