درآمد سایت‌هایی که برای نمایش popup و کوتاه کردن لینک آپلود فایل چیست؟ - شبکه‌ما

درآمد سایت‌هایی که برای نمایش POPUP و کوتاه کردن لینک آپلود فایل، به کاربران پول می‌دهند، چیست؟ این نوع سایت‌ها بابت کوتاه کردن لینک، یک تبلیغ...

درآمد سایت‌هایی که برای نمایش popup و کوتاه کردن لینک آپلود فایل چیست؟

توضیحات:

درآمد سایت‌هایی که برای نمایش popup و کوتاه کردن لینک آپلود فایل، به کاربران پول می‌دهند، چیست؟

این نوع سایت‌ها بابت کوتاه کردن لینک، یک تبلیغ مابین کوتاه شدن لینک نشان می‌دهند و بابت آن تبلیغ هم از تبلیغ دهنده پول دریافت می‌کنند.

همچنین بابت آپلود فایل و تبلیغاتی که نشان می‌دهند، پول می‌گیرند.