چطور تصاویر یونیک برای مقالات درست کنیم؟ - شبکه‌ما

چطور تصاویر یونیک برای مقالات درست کنیم؟ برای درست کردن تصاویر یونیک برای مقالات، روی تصاویر واترمارک قرار داده و روی آن متن بنویسید (مانند کاری...

چطور تصاویر یونیک برای مقالات درست کنیم؟

توضیحات:

چطور تصاویر یونیک برای مقالات درست کنیم؟

برای درست کردن تصاویر یونیک برای مقالات، روی تصاویر واترمارک قرار داده و روی آن متن بنویسید (مانند کاری که در مدیر وب  انجام می‌شود).

چنانچه متن به عکس‌هایتان اضافه کنید، ازنظر گوگل، آن عکس، عکس جدید به‌حساب می‌آید و متعلق به سایت شماست.