مهر استوانه ای موسیقی در ایران باستان - شبکه‌ما

آیا می دانستید این مُهر که در ایران باستان کشف شده نشان می دهد ما در ۴۰۰۰ سال پیش گروه نوازی یا ارکستر داشتیم؟ این...

مهر استوانه ای موسیقی در ایران باستان

توضیحات:

آیا می دانستید این مُهر که در ایران باستان کشف شده نشان می دهد ما در ۴۰۰۰ سال پیش گروه نوازی یا ارکستر داشتیم؟ این تنها اثر و سند از دوران باستان است که بدین گونه محکم و استوار نشان می دهد ارزش مردان و زنان ایران کهن را ! موسیقی متن از آلبوم شوق نامه استاد محمد رضا درویشی با خوانندگیِ فرزندِ خلفِ آواز: استاد همایون شجریان که خود اثری پژوهشی وارزشمندی در راستای موسیقی دوران کهن است. منبع : کتاب از رود خشک تا بانگ تر نشر رهی با گرزمان، با هنر باشید: Telegram : https://t.me/garozman instagram: https://instagram.com/garozman1398 site: https://garozman.ir