بهترین فرمت برای تصاویر سایت، چه فرمتی است؟ - شبکه‌ما

بهترین فرمت برای تصاویر سایت، چه فرمتی است؟ انتخاب بهترین فرمت تصاویر سایت، بستگی به نوع عکس دارد. اگر رنگ بستر عکس یکرنگ باشد، png و gif مناسب است.

بهترین فرمت برای تصاویر سایت، چه فرمتی است؟

توضیحات:

بهترین فرمت برای تصاویر سایت، چه فرمتی است؟

انتخاب بهترین فرمت تصاویر سایت، بستگی به نوع عکس دارد.

اگر رنگ بستر عکس یکرنگ باشد، png و gif مناسب است.

اگر بستر عکس (background) رنگی باشد و طرح درزمینهٔ آن عکس وجود داشته باشد،  jpeg high مناسب است.