کلیپ رقص کاغذ ها - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

کلیپ رقص کاغذ ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

کلیپ رقص کاغذ ها

در این کلیپ شما فردی را می بیند که در حال ساختن اشکالی با کاغذ می باشد.

او برای درست کردن شکل مورد نظر خود کاغذ ها را بر روی میز قرار داده است و در حال ساخت شکل مورد نظر می باشد.

همچنین می بیند که سطحی را آماده کرده است که قرار است اشکال ساخته شده را روی آن قرار دهد.

در نهایت شکل او شبیه به یک پرنده می شود که بال هایش باز است و روی دو پای خود ایستاده است.

سپس با قرار دادن اشکالی که ساخته بر روی میز مخصوص آنها شروع به حرکت کردن می کنند.

همه اشکال ساخته شده با هماهنگی هم شروع به انجام حرکاتی می کنند و شبیه به این است که آنها در حال رقصیدن می باشد.

واقعا که دیدن این صحنه ها لذت بخش است  اشکالی که از کاغذ ساخته شده اند و حالا در حال حرکت کردن هستند و آین ها به میز مخصوصی که اشکال روی آن قرار گرفته اند بستگی دارد.