دوربین مخفی شعبده بازی - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین  مخفی شعبده بازی    را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی شما مردی...

دوربین مخفی شعبده بازی

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین  مخفی شعبده بازی    را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی شما مردی را مشاهده می کنید که با انداختن یک  شنل بر روی زنی که در کنار او ایستاده است او را به یک مرد تبدیل می کند.

در واقع در کنار شعبده باز یک میز قرار دارد که مردی در آنجا مخفی شده است و هنگامی  که شنل را می اندازد آن دو جای خود را باهم عوض می کنند.

حال شعبده باز از افراد می خواهد که روی صندلی بنشینند تا او آن ها را غیب کند بعد از اینکه افراد به محل مورد نظر رفتند فردی که پشت میز مخفی شده است جای خود را با او عوض می کند .

اما این بار شعبده باز در هنگام اجرا دستش به فرد بر خورد می کند و او در داخل رودخانه ای که در پشت آنها قرار دارد می افتد.

همراهان فردی که داوطلب شده بود سریع نزدیک می آیند و نگران همراه خود هستند که به داخل رودخانه افتاده است و اصلا به پشت سرشان نگاه نمی کنند تا دوست خود را  مشاهده کنند که در  پشت میز مخفی شده است.