دوربین مخفی توپ ها - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی توپ ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید در این دوربین مخفی پسری کوچک...

دوربین مخفی توپ ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی توپ ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید

در این دوربین مخفی پسری کوچک را مشاهده می کنید که بند کفش خود را به میله ای بسته است که درون محفظه ای که پر از توپ های کوچک است قرار داده است.

که با پیدا کردن کفش و کشیدن آن کل چارچوب محفظه توپ ها خراب می شود و همه توپ ها به بیرون سرازیر می شوند.

حالا به سراغ اجرای دوربین مخفی می رود او در کنار نیمکتی که نزدیک به محفظه توپ ها است نشسته است  در حالی که در در یک از پاهایش کفشی نیست و به افراد می گوید که کفش خود را درون محفظه گم کرده است و از آنها می خواهد تا کفش را برایش پیدا کنند.

افراد به محض اینکه کفش را پیدا می کنند و آن را می کشند باعث می شوند که چارچوب محفظه از هم بپاشد و همه توپ ها سرازیر شود .

عکس العمل افراد بعد از مشاهده این اتفاق بسیار جالب و دیدنی است.