کشیدن نقاشی چاله - شبکه‌ما

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

کشیدن نقاشی چاله

دسته بندی ها:
توضیحات:

برای شما کلیپ های جالب و دیدنی از سراسر جهان را آماده کرده ایم با ما همراه باشید.

کشیدن نقاشی چاله

در این کلیپ مراحل کشیدن یک چاله را خوهید دید.

نقاشی که بسیار زیبا است و کاملا واقعی به نظر می رسد.

در ابتدای کار طرح کلی چاله یا شکافی که مد نظر است به صورت کمرنگ بر روی کاغذ کشیده می شود.

سپس کم کم به پر رنگ کردن خطوط کم رنگ می پردازد تا طرح اولیه کامل شود و خطوط کشیده شده نیز پر رنگ شود.

یکی از اصول مهم در کشیدن چنین نقاشی هایی مسئله رنگ آمیزی و سایه سازی است که باعث می شود که نقاشی عمق پیدا کند و واقعی به نظر برسد.

پس بعد از پر رنگ کردن کار به رنگ آمیزی طرح می پردازد و شیار های شکاف را به خوبی سایه می زند او این کار را با تمام شکاف های چاله ای که کشیده انجام می دهد .

برای این که  نقاشی زیبا تر شود به سراغ کشدن ترک هایی نیز در اطراف چاله می کند و نقاشی به واقعیت نزدیک تر می شود.