کنایه مجری تلویزیون به حبس سرمایه مردم در بورس - شبکه‌ما

  بسیاری از مردم سهامی را در بورس خریداری کرده اند، اما این سهام به دلیل ریزش سنگین بازار سرمایه و یا بسته بودن نماد سرمایه...

کنایه مجری تلویزیون به حبس سرمایه مردم در بورس

دسته بندی ها:
توضیحات:

 

بسیاری از مردم سهامی را در بورس خریداری کرده اند، اما این سهام به دلیل ریزش سنگین بازار سرمایه و یا بسته بودن نماد سرمایه ها را در خود حبس کرده است.