ویروس کرونا همچنان همراه ماست - شبکه‌ما

آمار فوتی‌ها روند کاهشی نشان می‌دهد، اما این به معنای پایان کرونا نیست و همچنان باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کرد.

ویروس کرونا همچنان همراه ماست

دسته بندی ها:
توضیحات:
آمار فوتی‌ها روند کاهشی نشان می‌دهد، اما این به معنای پایان کرونا نیست و همچنان باید دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کرد.