چگونه کلمه‌های کلیدی چندکلمه‌ای را سئو کنیم؟ - شبکه‌ما

چگونه کلمه‌های کلیدی چندکلمه‌ای را سئو کنیم؟ احتمالاً منظور شما longtail keywords هستند. سئوی این کلمه‌ها (کلمات چندکلمه‌ای مانند خرید اینترنتی گوشی اپل)، خیلی راحت‌تر هستند.

چگونه کلمه‌های کلیدی چندکلمه‌ای را سئو کنیم؟

توضیحات:

چگونه کلمه‌های کلیدی چندکلمه‌ای را سئو کنیم؟

احتمالاً منظور شما longtail keywords هستند. سئوی این کلمه‌ها (کلمات چندکلمه‌ای مانند خرید اینترنتی گوشی اپل)، خیلی راحت‌تر هستند.

یعنی اگر برای این‌گونه کلمات، یک صفحه ایجاد کنید و لینک سازی ساده انجام دهید، خیلی راحت سئو می‌شوند. به این نوع کلمات، کلمات دم‌دراز یا longtail keyword می گویند.

کلمه‌هایی که مرکب هستند، یعنی فاصله یا نیم‌فاصله دارند، را چطور باید بنویسیم؟

کلمات مرکب بافاصله یا نیم‌فاصله برای گوگل هیچ فرقی ندارند. سعی کنید از کلمات هم‌خانواده استفاده کنید.

کلمات کلیدی چندکلمه‌ای هم خیلی راحت‌تر از کلمات دیگر سئو می‌شوند. فقط باید برای آن‌ها یک صفحه بزنید و مطلب خوب بنویسید.