نحوه استفاده از کلمات کلیدی اصلی، کلمات کلیدی فرعی و تگ‌ها را بفرمایید - شبکه‌ما

نحوه استفاده از کلمات کلیدی اصلی، کلمات کلیدی فرعی و تگ‌ها را بفرمایید برای کلمات کلیدی اصلی صفحه درست کنید و برای کلمات کلیدی فرعی تگ...

نحوه استفاده از کلمات کلیدی اصلی، کلمات کلیدی فرعی و تگ‌ها را بفرمایید

توضیحات:

نحوه استفاده از کلمات کلیدی اصلی، کلمات کلیدی فرعی و تگ‌ها را بفرمایید

برای کلمات کلیدی اصلی صفحه درست کنید و برای کلمات کلیدی فرعی تگ بزنید. یعنی اگر کلمه کلیدی اصلی شما کسب‌وکار اینترنتی است برای آن‌ یک صفحه بسازید و برای کلمات "کسب‌وکار آنلاین"، "فروش آنلاین در اینترنت" و "آموزش‌های فروش آنلاین در اینترنت" می‌توانید تگ تعریف کنید.

برای کلمه کلیدی اصلی که رقابت بالایی روی آن هست، حتماً یک صفحه ایجاد کنید.