تلاش نکردن اون روی سکه موفقیته - شبکه‌ما

شکستها با درس عبرتی که به ما میدن باعث میشن ما راهبردهامون را اصلاح کنیم و انتخابهای بهتری داشته باشیم پس این چالشهای زود گذر...

تلاش نکردن اون روی سکه موفقیته

دسته بندی ها:
توضیحات:

شکستها با درس عبرتی که به ما میدن باعث میشن ما راهبردهامون را اصلاح کنیم و انتخابهای بهتری داشته باشیم پس این چالشهای زود گذر جز بدیهی های این مسیر هست ادامه ندادن تسلیم شدن توقف کردن عدم موفقیت به حساب میاد

اگه زمین خوردی و شهامت بلند شدن نداشته باشی یعنی تلاش نکنی اون عدم موفقیت هست...

youbaan.ir