هر آدمی نتیجه باور خودشه - شبکه‌ما

جالبه بدونین باورها از دیده ها و شنیده های شما شکل میگیره برای همین میخواین تغییری در باورهاتون ایجاد کنین با یه مقاومت روبه رو میشین..

هر آدمی نتیجه باور خودشه

دسته بندی ها:
توضیحات:

جالبه بدونین باورها از دیده ها و شنیده های شما شکل میگیره

برای همین میخواین تغییری در باورهاتون ایجاد کنین با یه مقاومت روبه رو میشین..تغییر باور کار دشواریه

پس مراقب باشین تو چه جمع هایی میشینین...چه نگرش های دارن و...

یوبان باشید...

http://youbaan.ir/