نادان رو از هر طرف بخونی نادانه - شبکه‌ما

هرگز به یک احمق نزدیک نشو... پس باید مراقب باشی با کیا مراوده داری..ببین سر به سر کی میزاری..

نادان رو از هر طرف بخونی نادانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

هرگز به یک احمق نزدیک نشو...

پس باید مراقب باشی با کیا مراوده داری..ببین سر به سر کی میزاری..نادانن یا نه؟؟

اینا برای زندگیت مثل سم مهلک هستن..تو رو توی چالش میندازن

یوبان باشید

http://youbaan.ir/