تاریخ موسیقی کتاب - شبکه‌ما

تاریخ موسیقی ایران قسمت نهم همراهان و یاران نازنین؛ این گونه تاریخ موسیقی را به صورت قسمت قسمت و مفصل شنیدن جایی در تلگرام پیدا نمی کنید.

تاریخ موسیقی کتاب

توضیحات:

تاریخ موسیقی ایران
قسمت نهم
همراهان و یاران نازنین؛ این گونه تاریخ موسیقی را به صورت قسمت قسمت و مفصل شنیدن جایی در تلگرام پیدا نمی کنید. خواهشی که داریم این است که از دست ندهید و برای دیگران هم بفرستید.
چرا که اعتقادمان این است اگر از موسیقی میخواهیم بگوئیم ساده ست که فیلم اجرای اساتید گرانقدرمان را در صفحه بگذاریم اما اگر از چگونگی انتقال این میراث عظیم به زمانه ما ناآگاه باشیم روی به موسیقی های مبتذل و مصرفی می آوریم. همچنان که بعضی هامان آورده ایم.
.
 سپاسگزاریم که ما را در شنیده شدن بیشتر چنین حرکت هایی که صرفا قصد فرهنگی دارد یاری می فرمائید. تندرستی و بهروزی شما آرزوی قلبی ماست.
.
موسیقی متن استادان جواد معروفی و همایون خرم از آلبوم بهار گلها
گوینده: پیمان پورشکیبائی
از کتاب از رود خشک تا بانگِ تَر
نشر رهی
نوشته و گردآوری اساتید پیمان پورشکیبائی و رضا جدیدی
جهت آشنایی بیشتر با این مجموعه ارزشمند به آدرس های زیر مراجعه کنید:
Telegram :
https://t.me/garozman
instagram:
https://instagram.com/garozman1398
site:
https://garozman.ir