بهترین راه برای تدریس داوطلبانه در خیریه کودکان فرشته اند - شبکه‌ما

در این ویدئو شما با مناطق محرومی آشنا می شوید که از امکانات کمی برخوردار هستند شما می توانید با خیریه کودکان فرشته اند به تدریس...

بهترین راه برای تدریس داوطلبانه در خیریه کودکان فرشته اند

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدئو شما با مناطق محرومی آشنا می شوید که از امکانات کمی برخوردار هستند شما می توانید با خیریه کودکان فرشته اند به تدریس داوطلبانه به کودکان بیمار و یا تدریس داوطلبانه به کودکان کار به این عزیزان کمک کنید و باعث ارتقای جامعه شوید.