دوربین مخفی مرتضی پاشایی-قسمت 1 - شبکه‌ما

زنده یاد مرتضی پاشایی برای مصاحبه به صورت پخش مستقیم به استودیو دعوت میشه و در مقابل مجری برنامه جواد یحیوی قرار می گیره درحین اجرای...

دوربین مخفی مرتضی پاشایی-قسمت 1

دسته بندی ها:
توضیحات:

زنده یاد مرتضی پاشایی برای مصاحبه به صورت پخش مستقیم به استودیو دعوت میشه و در مقابل مجری برنامه جواد یحیوی قرار می گیره

درحین اجرای زندۀ برنامه، مأمورین نیروی انتظامی به داخل استودیو آمده و به دلیل عدم مجوز فعالیت از ادامه پخش مصاحبه خودداری می کنند.

مرحوم مرتضی پاشایی به مأمورین میگه: آقای جواد یحیوی در تلویزیون برنامه اجرا می کنه و شناخته شده است ...