پاک کردن لکه جوهر روی فرش - شبکه‌ما

جوهر خودکار خاصیت نفوذپذیری سریع در الیاف فرش دارد؛ به همین دلیل باید قبل از خشک شدن جوهر، سریعا برای پاک کردن لکه اقدام کرد.

پاک کردن لکه جوهر روی فرش

دسته بندی ها:
توضیحات:

جوهر خودکار خاصیت نفوذپذیری سریع در الیاف فرش دارد؛ به همین دلیل باید قبل از خشک شدن جوهر، سریعا برای پاک کردن لکه اقدام کرد.