آش سوزی شمال شرق کایفرنیا - شبکه‌ما

گرمای بی سابقه در اروپا و آمریکا همچنان ادامه داشته و افراد زیادی را براثر گرمازدگی به بیمارستان ها کشانده است.

آش سوزی شمال شرق کایفرنیا

دسته بندی ها:
توضیحات:

گرمای بی سابقه در اروپا و آمریکا همچنان ادامه داشته و افراد زیادی را براثر گرمازدگی به بیمارستان ها کشانده است. اما در ایاالت کالیفرنیا این گرمای بی سابقه بازهم باعث دو آتش سوزی در جنگل های وسیع شمال شرقی این ایالت به اسم  Lassen National Forest شده است. این دو آتش حدود 8 مایلی از یکدیگر قرار گرفته اند و 8 خانه را به طور کامل به خاکستر تبدیل کرده اند.تا بعدازظهر یکشنبه بیش از 95 مایل مربع از جنگل در آتش سوخته است و بیش از 183 مایل مربع چوب و برگ از بین رفته اند. رئیس آتش نشانی منطقه کالیفرنیا اعلام کرده است که گرما و خشکی هوا کار آتش نشانان را برای کنترل آتش جنگل بیش از حد سخته کرده است.