#داستان_روز "مادربزرگ موزز و من" - شبکه‌ما

 کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح". "ممکن است با شکست‌های بسیاری مواجه شویم ولی خودمان نباید شکست بخوریم".

#داستان_روز "مادربزرگ موزز و من"

دسته بندی ها:
توضیحات:

 کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".

"ممکن است با شکست‌های بسیاری مواجه شویم ولی خودمان نباید شکست بخوریم".