با دستگاه ثبت ورود و خروج کارتی بیشتر اشنا شویم؟ - شبکه‌ما

دستگاه‌ حضور و غیاب کارتی از قدیمی‌ترین دستگاه‌های ثبت ورود و خروج هستند.

با دستگاه ثبت ورود و خروج کارتی بیشتر اشنا شویم؟

توضیحات:

دستگاه‌ حضور و غیاب کارتی از قدیمی‌ترین دستگاه‌های ثبت ورود و خروج هستند.

این دستگاه به دقت زمان تردد کارکنان را ثبت می‌کند و در بررسی عملکر شرکت شما و برنامه ریزی هایتان بهتان کمک می کند.