نوشتن سیستم عامل خط فرمان DOS برای میکروکنترلر. اسمبلی و C - شبکه‌ما

برنامه یک سیستم عامل شبیه DOS را برای میکروکنترلر مگا 8 معرفی می کند.

نوشتن سیستم عامل خط فرمان DOS برای میکروکنترلر. اسمبلی و C

توضیحات:

برنامه یک سیستم عامل شبیه DOS را برای میکروکنترلر مگا 8 معرفی می کند. و توضیحاتی درباره شروع و روش نوشتن واقعی یک سیستم عامل نشان می دهد. اگر به نوشتن سیستم عامل ساده از پایه علاقه مند هستید حتما برای شما مفید خواهد بود.