ایده های احمقانه - معجزه آبنباتی - شبکه‌ما

معجزه آبنباتی حواستون جمع باشه احتمالا اگر بخوریدش به دندوناتون می چسبه و تمیز کردن ظرف هم یکوچولو سخته :)))

ایده های احمقانه - معجزه آبنباتی

دسته بندی ها:
توضیحات:

معجزه آبنباتی

حواستون جمع باشه احتمالا اگر بخوریدش به دندوناتون می چسبه و تمیز کردن ظرف هم یکوچولو سخته :)))