نقش تو چیه؟ - شبکه‌ما

میدونستین که انرژی زیادیو به خاطر تعدد نقش هاتون از دست میدین؟ و خیلی از دوراهی های زندگیتون به دلیل الویت بندی نکردن نقش هاتون...

نقش تو چیه؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

میدونستین که انرژی زیادیو به خاطر تعدد نقش هاتون از دست میدین؟ و خیلی از دوراهی های زندگیتون به دلیل الویت بندی نکردن نقش هاتون هست؟
برای گام اول ،نقش ها تونو تو زندگی مشخص کنید. شما چند تا نقش دارین؟ مثلا من دختر یا پسر خانوادهدای هستین، همسر دیگری هستید، مدیر، کارمند و ...‌