فیلیمنا-نیکی عظیمی در فیلم عاشقانه ای برای پیمان - شبکه‌ما

زینب,پرستاری که مبتلا به کروناست و روز آخر زندگیش را با خاطره همسر شهیدش سپری میکند.اما...

فیلیمنا-نیکی عظیمی در فیلم عاشقانه ای برای پیمان

دسته بندی ها:
توضیحات:
زینب,پرستاری که مبتلا به کروناست و روز آخر زندگیش را با خاطره همسر شهیدش سپری میکند.اما...