رانندۀمتخلف درمقابل پلیس نامحسوس - شبکه‌ما

راننده پژو 206 به دلیل مصرف مشروبات الکلی، بدون هوشیاری با سرعت زیاد در بزرگراه رانندگی می کرد و با اخطارهای پلیس متوقف نمی شد.

رانندۀمتخلف درمقابل پلیس نامحسوس

دسته بندی ها:
توضیحات:

راننده پژو 206 به دلیل مصرف مشروبات الکلی، بدون هوشیاری با سرعت زیاد در بزرگراه رانندگی می کرد و با اخطارهای پلیس متوقف نمی شد.

سرانجام با سد راه او، مانع پیشروی راننده متخلف شده و دستگیرش می کنند.