لحظه های دیدنی و اتفاقات خاص - شبکه‌ما

انجام حرکاتی خاص در سطح شهر باعث توجه عموم میشه.

لحظه های دیدنی و اتفاقات خاص

دسته بندی ها:
توضیحات:

انجام حرکاتی خاص در سطح شهر باعث توجه عموم میشه. مثل حمل تشک روی سر با دوچرخه در خیابان یا حمل گاو با اتومبیل و ...