حرکتِ سر و گردنِ سگ با شروع موزیک - شبکه‌ما

سگ باهوشی که با شروع موزیک اقدام به تکون دادن سر می کنه و با قطع موزیک، بی حرکت میشه.

حرکتِ سر و گردنِ سگ با شروع موزیک

دسته بندی ها:
توضیحات:

سگ باهوشی که با شروع موزیک اقدام به تکون دادن سر می کنه و با قطع موزیک، بی حرکت میشه.