قسمتی از یک فیلم بسار کوتاه - شبکه‌ما

ویدئوی «یک فیلم بسیار کوتاه» توسط استودیوی ولی دوهامل ساخته شده که داستان سفر دختری با لباس زرد به سرزمینی عجیب را روایت می کند.

قسمتی از یک فیلم بسار کوتاه

دسته بندی ها:
توضیحات:

ویدئوی «یک فیلم بسیار کوتاه» توسط استودیوی ولی دوهامل ساخته شده که داستان سفر دختری با لباس زرد به سرزمینی عجیب را روایت می کند.