آمدن سنجاب در زمین فوتبال - شبکه‌ما

سنجاب های بازیگوش و زیبا  در اکثر مناطق زندگی می کنند و در یکی از کشور ها در هنگام بازی فوتبال بین دو تیم در...

آمدن سنجاب در زمین فوتبال

دسته بندی ها:
توضیحات:

سنجاب های بازیگوش و زیبا  در اکثر مناطق زندگی می کنند و در یکی از کشور ها در هنگام بازی فوتبال بین دو تیم در حادثه ای نادر یک سنجاب ناز و زیبا به درون زمین بازی می آید و و بازیکنان و داور برای اینکه به سنجاب آسیبی نرسد بازی را متوقف می کنند و منتظر می مانند تا یکی بیاید و سنجاب را گرفته و از زمین خارج کند و این سنجاب هم میانهزاران نفر گیج شده و نمی داند به کجا باید برود و در گوشه ای از زمین مانده است .