قسمتی از بازی گلشیفته فراهانی در فیلم علی سنتوری - شبکه‌ما

با هم قسمت هایی از فیلم علی سنتوری را با بازی گلشیفته فراهانی مشاهده کنیم.

قسمتی از بازی گلشیفته فراهانی در فیلم علی سنتوری

دسته بندی ها:
توضیحات:

با هم قسمت هایی از فیلم علی سنتوری را با بازی گلشیفته فراهانی مشاهده کنیم.