قسمتهایی از فیلم علی سنتوری - شبکه‌ما

قسمتی از فیلم علی سنتوری را با بازی خوب بهرام رادان ببینیم که در حال نواختن موسیقی اصلی فیلم علی سنتوری است.

قسمتهایی از فیلم علی سنتوری

دسته بندی ها:
توضیحات:

قسمتی از فیلم علی سنتوری را با بازی خوب بهرام رادان ببینیم که در حال نواختن موسیقی اصلی فیلم علی سنتوری است.