اینبار اثار تاریخی لیبی توسط داعش خراب شد. - شبکه‌ما

حمله نیرو های داعش به اثار تاریخی لیبی

اینبار اثار تاریخی لیبی توسط داعش خراب شد.

دسته بندی ها:
توضیحات:

حمله نیرو های داعش به اثار تاریخی لیبی