حرکت نمایشی Burnout - شبکه‌ما

برن آوت به حرکتی گفته میشود که در آن ماشین ثابت است و چرخ عقب در حال حرکت است! این حرکت یک کار نمایشی است...

حرکت نمایشی Burnout

دسته بندی ها:
توضیحات:

برن آوت به حرکتی گفته میشود که در آن ماشین ثابت است و چرخ عقب در حال حرکت است! این حرکت یک کار نمایشی است که هر بیننده ای را به وجد می آورد! در این حرکت دود و صدای بسیار زیادی تولید میشود! برای انجام بهتر این حرکت زمین را با ماده خاصی میپوشانند که باعث ایجاد دود بسیاری میشود! این حرکت برای ماشین ها بسیار مضر است و میتواند یک ماشین را تا نابودی بکشاند! برای انجام این حرکت از شگرد های متفاوتی استفاده میشود اما معمول ترین آنها ثابت کردن چرخ های جلو با استفاده از ترمز و سپس افزایش دور موتور ماشین است! در این ویدیو ماشین های زیادی به طور همزمان این حرکت را انجام میدهند!