آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 10 - شبکه‌ما

Is it OK if I sit here and eat my lunch? There are no more seats: اشکالی ندارد من اینجا بنشینم و ناهارم را بخورم؟...

آموزش زبان انگلیسی در سفر - بخش 10

دسته بندی ها:
توضیحات:
Is it OK if I sit here and eat my lunch? There are no more seats: اشکالی ندارد من اینجا بنشینم و ناهارم را بخورم؟ صندلی خالی جای دیگه نیست Yes, of course. Please sit down and make yourself comfortable: بله. حتما. خواهش می کنم بنشینید و راحت باشید. Do you eat here often? This place is really busy: آیا شما اغلب در اینجا غذا می خورید؟ اینجا مکان خیلی شلوغی است. Not that often. I come here about once a month: زیاد نه. من حدود ماهی یک بار به اینجا می ایم.