گربه و جوجه تیغی - شبکه‌ما

در یک خانه یک جوجه تیغی بازیگوش و یک گربه  خانگی در کنار هم زندگی می کنند و  جوجه تیغی را در ظرفی نگهداری می...

گربه و جوجه تیغی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در یک خانه یک جوجه تیغی بازیگوش و یک گربه  خانگی در کنار هم زندگی می کنند و  جوجه تیغی را در ظرفی نگهداری می کنند که فرار نکند و جوجه تیغی قصد خارج شدن از ظرف را دارد و  گربه می خواهد به جوجه تیغی نزدیک شود ولی از آ ن می ترسد و جوجه تیغی با تلاش زیاد از ظرف خارج می شود و  گربه می خواهد به جوجه تیغی نزدیگ شود و کنجکاو است ولی ترس نمی گذارد به آن نزدیک شود و گربه در کناری می رود و استراحت می کند و جوجه تیغی از رفتن گربه و اذیت کردن آن رها می شود و حیوانی خطرناک می باشد ولی تا زمانی که با آن مهربان باشید آزاری به کسی نمی رساند .