فروش زنان در کشور های غربی - شبکه‌ما

سرگذشت دانش آموز ویدئوی «شیب، بام!؟» بیژن دانش‌آموزی است که ویدئوی معروف «شیب، بام!؟» که بسیاری از مردم به آن خندیدند، متعلق به اوست.

فروش زنان در کشور های غربی

دسته بندی ها:
توضیحات:

سرگذشت دانش آموز ویدئوی «شیب، بام!؟» بیژن دانش‌آموزی است که ویدئوی معروف «شیب، بام!؟» که بسیاری از مردم به آن خندیدند، متعلق به اوست.